ADR utbildningar

Förstagångsutbildning

De som inte har haft någon ADR utbildning och för de som giltighets tiden på ADR-intygen har gått ut måste gå en förstagångsutbildning. Ska man komplettera med någon utbildning som man inte har behörighet för sen tidigare så är det en förstagångsutbildning man ska gå.

Repetitionsutbildning

De som har ett giltigt ADR-intyg kan gå ett helt år i förväg innan tiden går ut för att förnya sin behörighet. Det innebär att man lägger på 5 år från det datum som står på ADR-beviset

Grundutbildning

Grundutbildning eller som den ibland kallas styckegods utbildning. Här går man igenom klasserna 2,3,4,5,6,8 och 9. Utöver det så har man teoretiska och praktiska övningar med handbrandsläckare och första hjälpen.

Förstagångsutbildning Grund 3 dagar

Repetitionsutbildning Grund 1,5 dagar

Klass 1

Explosiva ämnen och föremål.

Förstagångsutbildning Klass 1 1 dag

Repetitionsutbildning Klass 1 0,5 dag

Klass 7

Radioaktiva ämnen.

Förstagångsutbildning Klass 7 1 dag

Repetitionsutbildning Klass 7 0,5 dag

Tanktransport

Vätskor, gaser och fasta ämnen som transporteras i tankbilar eller tankar

Förstagångsutbildning tanktransporter 2 dagar

Repetitionsutbildning tanktransporter 1 dag

 

 

 

ADR utbildningar

Utbildnings ort: Västerås
Grund 7-8-9 feb
Grund repetition 7-8-9 feb

 
Utbildnings ort: Grillby, Skolsta
Repetition
Grund
 
Repetition
Klass 1
 
Utbildnings ort: Västerås
Repetition
Grund
 
Repetition
Klass 1
 
   

 

Kontaktuppgifter

. Sten Johansson

. Tfn. 073-375 08 66
. E-post sten@arosubl.se